logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Līgums noslēgts
03.01.2019
KND 2019/2
Vecbebru tehnikuma kompleksa dienesta viesnīcas 3.stāva istabiņu remonts
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Kokneses novada dome, reģ. numurs: 90000043494
Dace Svētiņa, dace.svetina@koknese.lv, tālrunis: 65133638
Būvdarbi
45000000-7 Celtniecības darbi.
no  01.03.2019 līdz  30.05.2019
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
03.01.2019
16.01.2019 15:30 (plānots)
16.01.2019 15:30 (plānots)