logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Noslēgts
16.01.2019
AS LVM MI_2019_5_I
Meža meliorācijas sistēmas “Purva ceļa sistēma” atjaunošanas būvprojekta izstrāde LVM Dienvidlatgales reģionā
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_16_MI_pakalpojumi_(no 10 000 līdz 41 999,99 EUR)
Nav
Latvijas valsts meži, reģ. numurs: 40003466281
Valentīna Brente, V.Brente@lvm.lv
Pakalpojums
12. Arhitektūras pakalpojumi; inženiertehniskie pakalpojumi un integrētie inženiertehniskie pakalpojumi; pilsētplānošanas un vides plānošanas pakalpojumi; saistītie zinātniskie un konsultatīvie pakalpojumi; tehnisko izmēģinājumu un analīzes pakalpojumi
71322000-1 Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi inženiertehniskajām būvēm
no 10000.00 līdz 41999.99 EIRO
no  18.02.2019 līdz  31.07.2019
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Noslēgts
16.01.2019
28.01.2019 11:00
28.01.2019 11:00 (plānots)
28.01.2019 11:00