logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Līgums noslēgts
22.01.2019
BNP 2019/7
Kurināmās malkas piegāde
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Brocēnu novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000024417
Ligita Berga, ligita.berga@broceni.lv
Krišjānis Valters, krisjanis.valters@broceni.lv
Piegāde
09110000-3 Cietais kurināmais
4 Mēneši
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
22.01.2019
11.02.2019 16:30 (plānots)
11.02.2019 16:30 (plānots)