logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Closed
24.01.2019
VIAA 2019/07 ERAF LVT
Sporta infrastruktūras aprīkojuma un inventāra piegāde PIKC Liepājas Valsts tehnikuma vajadzībām
Public Procurement Law
Open competition
PIL_01_AK_piegādes_LV_sliekšņi (no 42 000 līdz 143 999,99 EUR)
Eiropas Reģionālās attīstības fonds darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto profesionālas izglītības iestāžu skaitu"
Not
Valsts izglītības attīstības aģentūra, reģ. numurs: 90001800413
Gatis Zvaigzne, gatis.zvaigzne@viaa.gov.lv, tālrunis: 67785410
Yes
Liepājas Valsts tehnikums, reģ. numurs: 90009516617
Delivery
37400000-2 Sporta preces un inventārs
No
3 Months
No
No
Tender with lowest price
No
Latvian
 Concluded
24.01.2019
18.02.2019 10:00 (scheduled)
18.02.2019 10:00 (scheduled)
18.02.2019 10:00