logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Noslēgts
24.01.2019
VIAA 2019/07 ERAF LVT
Sporta infrastruktūras aprīkojuma un inventāra piegāde PIKC Liepājas Valsts tehnikuma vajadzībām
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_01_AK_piegādes_LV_sliekšņi (no 42 000 līdz 143 999,99 EUR)
Eiropas Reģionālās attīstības fonds darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto profesionālas izglītības iestāžu skaitu"
Nav
Valsts izglītības attīstības aģentūra, reģ. numurs: 90001800413
Gatis Zvaigzne, gatis.zvaigzne@viaa.gov.lv, tālrunis: 67785410
Liepājas Valsts tehnikums, reģ. numurs: 90009516617
Piegāde
37400000-2 Sporta preces un inventārs
3 Mēneši
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Noslēgts
24.01.2019
18.02.2019 10:00 (plānots)
18.02.2019 10:00 (plānots)
18.02.2019 10:00