logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Līgums noslēgts
05.02.2019
LLU 2019/9/AK
Oglekļa, ūdeņraža, slāpekļa, un sēra elementu analizatora piegāde ERAF projekta Nr.1.1.1.4/17/I/003 ietvaros
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_02_AK_piegādes_ES_sliekšņi (no 144 000 līdz 1 000 000 EUR)
ERAF projekts „LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana”, Nr. 1.1.1.4/17/I/003
Nav
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, reģ. numurs: 90000041898
Arta Pļaveniece, arta.plaveniece@llu.lv, tālrunis: 63005674
Piegāde
38540000-2 Ierīces un aparatūra pārbaudēm un mērījumiem
68000.00 EIRO
3 Mēneši
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Vērtēšana pabeigta
05.02.2019
11.03.2019 09:00
11.03.2019 09:00 (plānots)
11.03.2019 09:00