logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Līgums noslēgts
05.02.2019
RPD 2019/11 ERAF
Ēkas Atbrīvošanas alejā 92 pārbūve par dienesta viesnīcu
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_08_AK_būvdarbi_LV_sliekšņi (no 1 000 000,01 līdz 5 547 999,99 EUR)
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi"
Nav
Rēzeknes pilsētas dome, reģ. numurs: 90000025465
Jeļena Krauliša, jelena.kraulisa@rezekne.lv
Marina Labanovska, marina.labanovska@rezekne.lv , tālrunis: 64607603
Būvdarbi
45210000-2 Ēku celtniecības darbi
2900000.00 EIRO
15 Mēneši
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Vērtēšana pabeigta
05.02.2019
20.03.2019 10:30
20.03.2019 10:30 (plānots)
20.03.2019 10:30