logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Noslēgts
18.02.2019
DNP 2019/2
Dagdas vidusskolas sporta laukuma pārbūve
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_07_AK_būvdarbi_LV_sliekšņi (no 170 000 līdz 1 000 000 EUR)
Nav
Dagdas novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000041224
Artjoms Gekišs, iepirkumi@dagda.lv, tālrunis: 65681711
Būvdarbi
45000000-7 Celtniecības darbi.
no  01.04.2019 līdz  31.08.2019
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Noslēgts
18.02.2019
11.03.2019 14:00
11.03.2019 10:00 (plānots)
11.03.2019 14:00