logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Closed
12.02.2019
VIAA 2019/09 ERAF KT
PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” mācību ēku un fasāžu, Liepājas ielā 31 un Liepājas ielā 33, Kuldīgā, vienkāršotās atjaunošanas būvuzraudzība
Public Procurement Law
Mazie iepirkumi
PIL_16_MI_pakalpojumi_(no 10 000 līdz 41 999,99 EUR) (līdz 08.10.2019)
Eiropas Reģionālās attīstības fonds darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto profesionālas izglītības iestāžu skaitu"
Not
Valsts izglītības attīstības aģentūra, reģ. numurs: 90001800413
Anita Birzniece, anita.birzniece@viaa.gov.lv
Yes
"Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums" PIKC, reģ. numurs: 90000035711
Service
12. Arhitektūras pakalpojumi; inženiertehniskie pakalpojumi un integrētie inženiertehniskie pakalpojumi; pilsētplānošanas un vides plānošanas pakalpojumi; saistītie zinātniskie un konsultatīvie pakalpojumi; tehnisko izmēģinājumu un analīzes pakalpojumi
71247000-1 Būvdarbu uzraudzība
No
7 Months
No
No
Tender with lowest price
No
Latvian
 Concluded
12.02.2019
25.02.2019 10:30
25.02.2019 10:30 (scheduled)
25.02.2019 10:30