logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Noslēgts
12.02.2019
VIAA 2019/09 ERAF KT
PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” mācību ēku un fasāžu, Liepājas ielā 31 un Liepājas ielā 33, Kuldīgā, vienkāršotās atjaunošanas būvuzraudzība
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_16_MI_pakalpojumi_(no 10 000 līdz 41 999,99 EUR)
Eiropas Reģionālās attīstības fonds darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto profesionālas izglītības iestāžu skaitu"
Nav
Valsts izglītības attīstības aģentūra, reģ. numurs: 90001800413
Anita Birzniece, anita.birzniece@viaa.gov.lv
"Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums" PIKC, reģ. numurs: 90000035711
Pakalpojums
12. Arhitektūras pakalpojumi; inženiertehniskie pakalpojumi un integrētie inženiertehniskie pakalpojumi; pilsētplānošanas un vides plānošanas pakalpojumi; saistītie zinātniskie un konsultatīvie pakalpojumi; tehnisko izmēģinājumu un analīzes pakalpojumi
71247000-1 Būvdarbu uzraudzība
7 Mēneši
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Noslēgts
12.02.2019
25.02.2019 10:30
25.02.2019 10:30 (plānots)
25.02.2019 10:30