logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Noslēgts
14.02.2019
2019/11
Ēkas pārbūve tūrisma informācijas centra ar amatniecības darbnīcām vajadzībām
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_07_AK_būvdarbi_LV_sliekšņi (no 170 000 līdz 1 000 000 EUR)
Nav
Ogres novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000024455
Diāna Vilčinska, diana.vilcinska@ogresnovads.lv, tālrunis: 65071101
Būvdarbi
45000000-7 Celtniecības darbi.
250000.00 EIRO
no  01.04.2019 līdz  31.10.2019
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Noslēgts
14.02.2019
04.03.2019 10:00
04.03.2019 10:00 (plānots)
04.03.2019 10:00