logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Līgums noslēgts
26.03.2019
BNP 2019/06
Trenču poldera sūkņu stacijas pārbūve Babītes pagastā, Babītes novadā
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_07_AK_būvdarbi_LV_sliekšņi (no 170 000 līdz 1 000 000 EUR)
Nav
Babītes novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000028870
Laura Lazdiņa, laura.lazdina@babite.lv, tālrunis: 67914388
Linda Klāva, linda.klava@babite.lv, tālrunis: +371 67914916
Būvdarbi
45232423-3 Notekūdeņu sūkņu staciju celtniecības darbi
189 Dienas
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Vērtēšana pabeigta
26.03.2019
17.04.2019 10:00
17.04.2019 10:00 (plānots)
17.04.2019 10:00