logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Contracted
26.03.2019
BNP 2019/06
Trenču poldera sūkņu stacijas pārbūve Babītes pagastā, Babītes novadā
Public Procurement Law
Open competition
PIL_07_AK_būvdarbi_LV_sliekšņi (no 170 000 līdz 1 000 000 EUR)
Not
Babītes novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000028870
Laura Lazdiņa, laura.lazdina@babite.lv, tālrunis: 67914388
Linda Klāva, linda.klava@babite.lv, tālrunis: +371 67914916
No
Construction works
45232423-3 Notekūdeņu sūkņu staciju celtniecības darbi
No
189 Days
No
No
Tender with lowest price
No
Latvian
 Valuation closed
26.03.2019
17.04.2019 10:00
17.04.2019 10:00 (scheduled)
17.04.2019 10:00