logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Izbeigts
26.03.2019
2019/4
Jauna traktora ar papildaprīkojumu iegāde Varakļānu novada pašvaldības vajadzībām
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Nav
Varakļānu novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000054750
Aija Ščucka, varaklani@varaklani.lv
Piegāde
16700000-2 Traktori
2 Mēneši
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
26.03.2019
08.04.2019 14:00 (plānots)