logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Līgums noslēgts
02.04.2019
BNP 2019/12
Remtes pamatskolas pirmā stāva koridora remonts
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Brocēnu novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000024417
Krišjānis Valters, krisjanis.valters@broceni.lv
Sanija Jasute, sanija.jasute@broceni.lv
Būvdarbi
45000000-7 Celtniecības darbi.
no  01.07.2019 līdz  05.08.2019
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
02.04.2019
15.04.2019 16:30 (plānots)
15.04.2019 16:30 (plānots)