logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Līgums noslēgts
03.04.2019
JPD 2019/28/AK
Skaņas, gaismas un skatuves aprīkojuma noma un uzstādīšana
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_05_AK_pakalpojumi_ES_sliekšņi (no 144 000 līdz 1 000 000 EUR)
Nav
Jelgavas pilsētas dome, reģ. numurs: 90000042516
Indra Soldāne, Indra.Soldane@dome.jelgava.lv, tālrunis: 63005546
Anna Rubene, Anna.Rubene@dome.jelgava.lv, tālrunis: 63005584
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Kultūra", reģ. numurs: 90001282471
Pakalpojums
27. Citi pakalpojumi, izņemot līgumus par programmas materiāla veidošanu, pilnveidošanu, inscenēšanu vai pārveidošanu, ja tas paredzēts apraidei, ko veiks raidorganizācija, un līgumus par raidlaiku
31000000-6 Elektriskie mehānismi, aparāti, iekārtas un palīgmateriāli; apgaismojums.
250000.00 EIRO
24 Mēneši
Skaņas, gaismas un skatuves aprīkojuma noma un uzstādīšana
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Vērtēšana pabeigta
03.04.2019
10.05.2019 10:00
10.05.2019 10:00 (plānots)
10.05.2019 10:01