logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Līgums noslēgts
03.04.2019
BNP 2019/13
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lielcieceres ielā 16, Brocēnos apkures sistēmas atjaunošana
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Brocēnu novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000024417
Tālivaldis Bērtulsons, talivaldis.bertulsons@broceni.lv
Ligita Berga, ligita.berga@broceni.lv
Būvdarbi
45331100-7 Centrālapkures ierīkošana
35000.00 EIRO
5 Mēneši
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
03.04.2019
15.04.2019 16:30 (plānots)
15.04.2019 16:30 (plānots)