logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Noslēgts
11.04.2019
VSIA TOS 2019/12K
Saimniecības preču piegāde
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_01_AK_piegādes_LV_sliekšņi (no 42 000 līdz 143 999,99 EUR)
Nav
Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, VSIA, reģ. numurs: 40003410729
Vineta Vīksna, vineta.viksna@tos.lv, tālrunis: 67399248
Piegāde
39800000-0 Tīrīšanas un spodrināšanas līdzekļi
24 Mēneši
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Noslēgts
11.04.2019
30.04.2019 11:00
30.04.2019 11:00 (plānots)
30.04.2019 11:02