logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Līgums noslēgts
17.04.2019
Apes ND 2019/8
Apes novada pašvaldības ceļu uzturēšana un seguma uzlabošana 2019. gada vasaras periodā
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_04_AK_pakalpojumi_LV_sliekšņi (no 42 000,00 līdz 143 999,99 EUR)
Nav
Apes novada dome, reģ. numurs: 90000035872
Inese Muceniece, inese.muceniece@ape.lv
Pakalpojums
50230000-6 Remonta, tehniskās apkopes un saistītie pakalpojumi attiecībā uz ceļiem un citām iekārtām
no  03.06.2019 līdz  30.11.2019
Vienu vai vairākām daļām
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Vērtēšana pabeigta
17.04.2019
09.05.2019 10:00
09.05.2019 10:00 (plānots)
09.05.2019 10:00