logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Noslēgts
26.04.2019
DNP 2019/5
Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Dagdas novadā
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_05_AK_pakalpojumi_ES_sliekšņi (no 144 000 līdz 1 000 000 EUR)
Nav
Dagdas novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000041224
Artjoms Gekišs, iepirkumi@dagda.lv, tālrunis: 65681711
Pakalpojums
90511000-2 Atkritumu (sadzīves) savākšanas pakalpojumi
no 144000.01 līdz 999999.99 EIRO
36 Mēneši
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Noslēgts
26.04.2019
28.05.2019 14:00
28.05.2019 14:00 (plānots)
28.05.2019 14:00