logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Līgums noslēgts
02.05.2019
RDSD 2019/5
Transporta būvju speciālo inspekciju veikšana 2019.gadā
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_10_AK_jauktie_dalītie_(pieg_un_pak)_līgumi_LV_sliekšņi (no 42 000 līdz 143 999,99 EUR)
RD iestāde: RĪGAS DOMES SATIKSMES DEPARTAMENTS. RD iestādes kods: 213, reģ. numurs: 90011524360
Iveta Poriņa, iveta.porina@riga.lv, tālrunis: 67012739, fakss: 67012702
Pakalpojums
12. Arhitektūras pakalpojumi; inženiertehniskie pakalpojumi un integrētie inženiertehniskie pakalpojumi; pilsētplānošanas un vides plānošanas pakalpojumi; saistītie zinātniskie un konsultatīvie pakalpojumi; tehnisko izmēģinājumu un analīzes pakalpojumi
71315400-3 Būvju inspekcijas pakalpojumi
no  01.06.2019 līdz  15.12.2019
Līgumā paredzētie darbi jāpabeidz ne vēlāk kā līdz 2019.gada 15.decembrim
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Vērtēšana pabeigta
02.05.2019
23.05.2019 10:00
23.05.2019 10:00 (plānots)
23.05.2019 10:01