logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Līgums noslēgts
16.05.2019
JND 2019/08/ELFLA
Būvuzraudzība „Jaunpiebalgas novada pašvaldības autoceļa “Kalna Pentuļi – Meža Naukšēni” pārbūvei, piesaistot ELFLA un LAP līdzfinansējumu
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Nav
Jaunpiebalgas novada dome, reģ. numurs: 90000031033
Dace Bišere - Valdemiere, iepirkumi@jaunpiebalga.lv
Kristaps Dravants, kristaps.dravants@jaunpiebalga.lv
Pakalpojums
71247000-1 Būvdarbu uzraudzība
4 Mēneši
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
16.05.2019
27.05.2019 12:00 (plānots)