logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Līgums noslēgts
27.05.2019
IeM NVA 2019/40
Netrafaretā motocikla iegāde
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_15_MI_piegādes_(no 10 000 līdz 41 999,99 EUR)
Nav
Nodrošinājuma valsts aģentūra, reģ. numurs: 90009112024
Lāsma Liepiņa, iepirkumi@agentura.iem.gov.lv, tālrunis: 67829073
Valsts policija, reģ. numurs: 90000099040
Piegāde
34410000-4 Motocikli
3 Mēneši
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Vērtēšana pabeigta
27.05.2019
17.06.2019 10:30
17.06.2019 10:30 (plānots)
17.06.2019 10:32