logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
05.06.2019
VSIA TOS 2019/16K
Ķirurģiskā šuvju materiāla piegāde
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_01_AK_piegādes_LV_sliekšņi (no 42 000 līdz 143 999,99 EUR)
Nav
Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, VSIA, reģ. numurs: 40003410729
Vineta Vīksna, vineta.viksna@tos.lv
Piegāde
33100000-1 Medicīniskās ierīces
12 Mēneši
Vienu vai vairākām daļām
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Piedāvājumi/pieteikumi atvērti
05.06.2019
26.06.2019 11:00
26.06.2019 11:00 (plānots)
26.06.2019 11:00