logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Līgums noslēgts
13.06.2019
BNP 2019/21
Satiķu attīrīšanas iekārtu pārbūve
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Nav
Brocēnu novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000024417
Inga Dreija- Uzule, inga.dreija-uzule@broceni.lv
Tālivaldis Bērtulsons, talivaldis.bertulsons@broceni.lv
Būvdarbi
45252000-8 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, citu attīrīšanas iekārtu un atkritumu dedzināšanas iekārtu celtniecības darbi
4 Mēneši
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
13.06.2019
26.06.2019 16:30 (plānots)
26.06.2019 16:30 (plānots)