logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Līgums noslēgts
17.06.2019
IeM NVA 2019/58
Pievedceļa remonts un būvdarbu ieceres dokumentācijas izstrāde Nodrošinājuma valsts aģentūras izņemtā autotransporta stāvlaukumā Liepājas ielā 2b, Ludzā, Ludzas novadā
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_17_MI_būvdarbi_(no 20 000 līdz 169 999,99 EUR)
Nav
Nodrošinājuma valsts aģentūra, reģ. numurs: 90009112024
Linda Gaile, iepirkumi@agentura.iem.gov.lv
Būvdarbi
45233200-1 Dažādi ceļu seguma būvdarbi
120 Dienas
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Vērtēšana pabeigta
17.06.2019
01.07.2019 11:00 (plānots)
01.07.2019 11:00 (plānots)
01.07.2019 11:00