logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Līgums noslēgts
26.07.2019
VSIA TOS 2019/19K
Būvprojekta izstrāde, saskaņošana un autoruzraudzība VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" 5. operācijas bloka pārbūves darbiem
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_04_AK_pakalpojumi_LV_sliekšņi (no 42 000,00 līdz 143 999,99 EUR)
Nav
Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, VSIA, reģ. numurs: 40003410729
Vineta Vīksna, vineta.viksna@tos.lv, tālrunis: 67399248
Pakalpojums
71000000-8 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi.
19 Mēneši
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Vērtēšana pabeigta
26.07.2019
12.08.2019 11:00
12.08.2019 11:00 (plānots)
12.08.2019 11:00