logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Līgums noslēgts
13.08.2019
VSIA TOS 2019/20K
Rentgena iekārtas ar mobilu vertikālo statīvu ortopēdisko operāciju plānošanai piegāde
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_01_AK_piegādes_LV_sliekšņi (no 42 000 līdz 143 999,99 EUR)
Nav
Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, VSIA, reģ. numurs: 40003410729
Vineta Vīksna, vineta.viksna@tos.lv
Piegāde
33100000-1 Medicīniskās ierīces
26 Mēneši
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Vērtēšana pabeigta
13.08.2019
06.09.2019 11:00
06.09.2019 11:00 (plānots)
06.09.2019 11:07