logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Līgums noslēgts
20.08.2019
Apes ND 2019/16
KOKSKAIDU GRANULU PIEGĀDE APES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU VAJADZĪBĀM 2019./20. GADA APKURES SEZONAI
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_01_AK_piegādes_LV_sliekšņi (no 42 000 līdz 143 999,99 EUR)
Nav
Apes novada dome, reģ. numurs: 90000035872
Inese Muceniece, inese.muceniece@ape.lv
Piegāde
09111400-4 Koksnes kurināmais
no  01.10.2019 līdz  30.04.2020
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Vērtēšana pabeigta
20.08.2019
09.09.2019 10:00
09.09.2019 10:00 (plānots)
09.09.2019 10:00