logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Lēmums pieņemts
21.08.2019
BNP 2019/12
Gājēju un velosipēdistu ceļa izbūve posmā no A3 rotācijas apļa līdz Birzītes ielai, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Nav
Burtnieku novada pašvaldība, reģ. numurs: 90009114148
Iepirkumu komisijas loceklis, peteris.rava@burtniekunovads.lv, tālrunis: 29388422
Jānis Millers, janis.millers@burtniekunovads.lv, tālrunis: 25908016
Būvdarbi
45233260-9 Gājēju celiņu būvdarbi
58000.00 EIRO
2 Mēneši
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
21.08.2019
03.09.2019 10:20 (plānots)
03.09.2019 10:20 (plānots)