logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Lēmums pieņemts
11.09.2019
BNP 2019/29
Fasādes vienkāršota atjaunošana Blīdenes pagasta pārvaldes ēkai
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_07_AK_būvdarbi_LV_sliekšņi (no 170 000 līdz 1 000 000 EUR)
Nav
Brocēnu novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000024417
Ligita Berga, ligita.berga@broceni.lv
Krišjānis Valters, krisjanis.valters@broceni.lv
Būvdarbi
45000000-7 Celtniecības darbi.
12 Mēneši
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Piedāvājumu/pieteikumu vērtēšana
11.09.2019
30.09.2019 16:30
30.09.2019 16:30 (plānots)
30.09.2019 16:31