Elektronisko Iepirkumu Sistēma
Kategorija
VV pozīcija

Palīdzība pasūtītāja pilnvarotajam administratoram

01.01.2002

Piesakoties darbam ar elektronisko iepirkumu sistēmu eis.gov.lv (EIS), pasūtītāja organizācija pilnvaro vienu savu darbinieku kā Pasūtītāja pilnvaroto administratoru. Reģistrējot organizāciju EIS, sistēmas uzturētājs (VRAA) izveido organizācijas juridisko adresi, vienu bankas kontu un vienu lietotāju (Pasūtītāja pilnvarotais administrators) ar lomu Pircēja administrators. Turpmāk informāciju par organizāciju pievieno vai maina Pasūtītāja administrators.


Pircēja administratora pienākumi ir:

a)      Pievienot un mainīt organizācijas piegādes adreses.

b)      Pievienot lietotājus, rediģēt lietotāju datus, bloķēt un dzēst lietotājus.

c)      Pievienot, mainīt un dzēst bankas kontus.

 

1.    Izveidot organizācijas piegādes adresi/es.

Organizācijas adreses datu pievienošanu sistēmā var uzsākt, atverot šķirkli ‘Organizācijas’ no jebkuras vietas sistēmā. Tiek atvērta šī lietotāja organizācijas datu rediģēšanas ekrānforma, kur Adrešu un kontaktpersonu datu blokā ir pieejama jaunas adreses pievienošanas darbība (skat. aprakstu Adreses un tās kontaktpersonas datu pievienošana). Atveras Adreses un kontaktpersonas datu apstrādes forma, kur obligāti jāaizpilda visi ar zvaigznīti atzīmētie lauki, kā arī jāpievērš uzmanība korektai reģiona izvēlei. Pēc adreses un kontaktpersonas datu aizpildīšanas, uzklikšķinot uz spiedpogas , tiek veikta adreses un tai norādīto kontaktpersonu datu pievienošana organizācijas datiem un attēlošana organizācijas Adrešu sarakstā.

 Uzmanību!!!

 Lai saglabātu pievienoto vai mainīto adresi, ir jāveic visas organizācijas datu saglabāšana. Pretējā gadījumā veiktās izmaiņas tiks pazaudētas.

 

2.  Izveidot lietotāju/us.

Pirms veidot lietotājus ar lomu Iepircējs, Pircēja administratoram jāsaglabā lietotājs ar lomu Apstiprinātājs.

2.1. Ja lietotājs Pircēja administrators pats darbosies sistēmā ar lomu Apstiprinātājs, tad Pircēja administratoram jārediģē savi dati.

Lietotāja datu rediģēšanu var uzsākt, atverot šķirkli ‘Lietotāji’ no jebkuras vietas sistēmā un atvērtajā lietotāju sarakstā (skat. aprakstu Lietotāju saraksta apskatīšana) izvēloties lietotāju, kura datus rediģēt (skat. aprakstu Lietotāja datu rediģēšana). Izvēlas savu sistēmas lietotājvārdu, un uz tā uzklikšķinot, atver savus datus rediģēšanai. Norāda lomu Apstiprinātājs (ieliekot ķeksīti), un nospiež pogu Saglabāt. Lai pievienotu lomu Iepircējs un Saņēmējs, vēlreiz atver lietotāja profilu rediģēšanai, un atzīmē attiecīgās lomas.

2.2. Ja Apstiprinātājs būs cita persona, tad Pircēja administratoram jāveido jauns lietotājs (skat. aprakstu Lietotāja izveide).

Lietotāja izveidi var uzsākt, atverot šķirkli ‘Lietotāji’ no jebkuras vietas sistēmā un atvērtajā lietotāju sarakstā izsaucot jauna lietotāja pievienošanu . Lietotāja datu pievienošanas ekrānformā jāaizpilda dati par lietotāju.

 Ar zvaigznīti atzīmētie lauki ir obligāti aizpildāmi:

Sistēmas lietotājvārds, vārds, uzvārds, lietotāja loma, e-pasta adrese, parole, ja izvēlētais autentifikācijas veids ir EIS definētais (ar paroli un kodu karti), vai personas kods, ja autentifikācijas veids ir VISS (piemēram, e-paraksts, kredītiestādes izsniegts autentifikācijas līdzeklis)

Sistēmas lietotājvārds – ievadlauks, kas paredzēts sistēmas lietotājvārda daļas norādīšanai. Sistēma ģenerē lietotājvārdu kā organizācijas, kurai tiek veidots lietotājs, saīsinājumu, kam automātiski tiek pievienots simbols "_", kam pievienots norādītais lietotājvārds.

Norāda lomu Apstiprinātājs, un nospiež pogu Saglabāt.

Lai pievienotu lomu Iepircējs un Saņēmējs, vēlreiz atver lietotāja profilu rediģēšanai, un atzīmē attiecīgās lomas.

 Uzmanību!

Viens lietotājs var darboties vairākās lomās!

Katram lietotājam ar lomu Iepircējs, jānorāda vismaz viens Apstiprinātājs. Ir iespējams norādīt 2 Apstiprinātājus.

Katram lietotājam ar lomu Saņēmējs, jānorāda vismaz viena Piegādes adrese. Var tikt norādītas vairākas Piegādes adreses

 

 Publikācijas datnes: