Pretendenta piedāvājums daļai

Piedāvājumu katrai daļai gatavo piedāvājuma sadaļā „Daļas”.

Sagatavot un iesniegt sistēmā piedāvājumu var vairākos veidos:

−    Ierakstot savu piedāvājumu katrai prasībai sistēmā.

−    Lejupielādējot prasību formu .pdf formātā, aizpildot to un piesaistot piedāvājumam – sistēma automātiski aizpilda prasību piedāvājuma formu sistēmā ar .pdf ievadītajiem pareizajiem datiem.

−    Lejupielādējot prasību formu .pdf formātā, aizpildot to, nošifrējot datni un, piesaistot piedāvājumam, norādot, ka datne šifrēta. Šādā gadījumā pretendents atšifrē savu piedāvājumu atvēršanas sēdes laikā. Jāņem vērā, ka, sistēma nenodrošinās datņu formātu validāciju un pārbaudi pret ļaundabīgu programmatūru un automātisku metadatu pievienošanu. Iesniedzot šifrētu piedāvājumu noteiktā laikā (noteikts konfigurācijā) pēc piedāvājumu atvēršanas būs nepieciešams ievadīt šifra atslēgu, pretējā gadījumā piedāvājums netiks izskatīts. Ļaundabīgas programmatūras vai neveiksmīgas atšifrēšanas gadījumā piedāvājums netiks izskatīts. Visas formā ievadītās nešifrētās piedāvājumu prasību vērtības atšifrēšanas laikā tiks dzēstas.

−    Iepirkumiem, kuriem piemēroti ESPD izslēgšanas nosacījumi un atlases prasības, atlases prasības var ievadīt sistēmā, ielasīt no cita piedāvājuma vai arī pievienot atbilstošu .xml datni, tai skaitā, ja paredzēta piedāvājuma šifrēšana. 

Attēls 155. Piedāvājuma daļas

Saskarnes elements

Apraksts

Piedāvājums iepirkuma daļai

Izvēlas iepirkuma daļu, kurai ievadāms piedāvājums.

Ja izvēlētajai daļai iepirkumā atļauts iesniegt variantus, uzklikšķinot pogai Pievienot variantu, sistēma izveido jaunu piedāvājuma variantu.

Pretendents

ESPD iepirkumiem piedāvājuma sagatavotāji, iesniedzēji vai personu grupas dalībnieki var izvēlēties vienu vai visus piedāvājuma dalībniekus piedāvājuma atlases informācijas apskatei, dzēšanai (jebkura pretendenta)vai ievadei (savas iestādes).

Piedāvājuma sagatavošana ārpus sistēmas

Ja piedāvājums sagatavots ārpus sistēmas, augšupielādē piedāvājuma datni.

Izslēgšanas nosacījumi un atlases prasības

Finanšu piedāvājuma prasības

Tehniskā piedāvājuma prasības

Citas prasības

Atverot katru nolikuma prasību labošanai, pretendents raksta savu piedāvājumu. Piedāvājumu prasībai atzīmē kā pabeigtu, uzklikšķinot ikonai .

Uzklikšķinot ikonai , pretendenta ievadītais piedāvājums tiek dzēsts.

Piedāvājuma sagatavošana ārpus sistēmas

Ja piedāvājums tiks sagatavots ārpus sistēmas, lejupielādē piedāvājuma formu, aizpilda to un pievieno sistēmai (sk. instrukciju 15.6.2 Piedāvājuma sagatavošanas ārpus sistēmas).

Dzēst piedāvājuma variantu

Uzklikšķinot piedāvājuma variants tiek dzēsts.

Piezīme! Darbība pieejama, ja ir vismaz 2 piedāvājuma varianti.

Ielasīt ziņas no reģistriem

Uzklikšķina, lai ielasītu ESPD atlases prasībām paredzētās ziņas par pretendentu no valsts reģistriem (sk. 15.6.7 Ziņu no reģistriem ielasīšana).

Piezīme! Darbība pieejama tikai, ja iepirkumam paredzētas ESPD atlases prasības, un kāda no prasībām paredz ziņu iegūšanu no valsts reģistriem, kā arī, ja laukā Pretendents ir izvēlēts konkrēts piedāvājuma dalībnieks. Darbība nav pieejama laikā, kamēr notiek iepriekš pieprasīta pieprasījuma apstrāde.

Ielasīt ziņas no ESPD

Uzklikšķina, lai ielasītu ESPD atlases prasību ziņas no citiem sistēmā esošiem piedāvājumiem vai augšupielādētu sagatavoto .xml datni (sk. 15.6.6 Ziņu no ESPD dokumentiem ielasīšana).

Piezīme! Darbība pieejama tikai, ja iepirkumam paredzētas ESPD atlases prasības un laukā Pretendents ir izvēlēta lietotāja organizācija.

ESPD atbildes datnes ģenerēšana

Uzklikšķinot tiek atvērta forma ESPD atbildes datne ģenerēšanai un lejupielādēšanai (sk. 15.6.8 ESPD .xml datņu ģenerēšana un lejupielādēšana).