Elektronisko Iepirkumu Sistēma

Reģistrācijas informācija

23.05.2013 Reģistrācijas informācija
 
       
 
Reģistrācijas nepieciešamība pasūtītājiem
 • lai iegādātos preces un pakalpojumus e-pasūtījumu apakšsistēmā;
 • lai pieprasītu e-izziņas pretendentu/kandidātu pārbaudes vajadzībām;
 • lai e-konkursu apakšsistēmā rīkotu iepirkuma procedūras ar piedāvājumu elektronisku iesniegšanu.
             
 
   
 
Reģistrācijas iespējas piegādātājiem
 • lai piedalītos iepirkuma procedūrās preču piegādei/ pakalpojumu sniegšanai e-pasūtījumu apakšsistēmā;
 • lai piedalītos e-konkursu apakšsistēmā izsludinātajās iepirkuma procedūrās;
 • lai e-izziņu apakšsistēmā par sevi pārbaudītu izslēgšanas iemeslu esamību.
                   
 
Reģistrācijas veidlapas atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem
 • E-iepirkumu sistēmas dalībnieka reģistrācijas pieteikums un
  sākotnējā administratora pilnvarojums;
 • E-iepirkumu sistēmas dalībnieka sākotnējā pilnvarotā administratora apliecinājums  
                   
 
Reģistrācijas dokumenti iesniedzami Valsts reģionālās attīstības aģentūrā vienā no šādiem veidiem:
 • papīra formā adresē Alberta iela 10, Rīga, LV-1010;
 • elektroniskā formā parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pastu: pasts@vraa.gov.lv 
                   

 Uzmanību!

Ja reģistrācijas veidlapas aizpildītas bez kļūdām, dalībnieks tiek reģistrēts trīs darbdienu laikā.
 
 
Reģistrācijas veidlapā norādāmā uzņēmuma veida (mazais, vidējais u.c.) statusa noteikšanai sk. skaidrojumu
   
                                                                                                      
  
 
       
 
Pašreģistrācija
 
Latvijā reģistrēti piegādātāji, t.i. juridiskās personas ar UR reģistrētām tiesībām pārstāvēt uzņēmumu atsevišķi, un fiziskās personas var veikt dalībnieka pašreģistrāciju tiešsaistē;
 
Instrukcija pašreģistrācijai pieejama šeit.
 
Norādījumi piedāvājumu iesniegšanai pēc pašreģistrācijas pieejami šeit
             
 
   

Uzmanību!

Novēroti pašreģistrācijas traucējumi pārlūkā Chrome sākot no versijas 80..85. 

Līdz problēmas novēršanai aicinām izmantot citas interneta pārlūkprogrammas.

                   
 
eIDAS izmantošana
 
E-iepirkumu sistēmā lietotājiem tiek nodrošināta autorizācija ar ES dalībvalstīs izsniegtajām elektroniskajām identifikācijas kartēm.
 
Skaidrojoša instukcija par eIDAS izmantošanu pieejama šeit
                   
 
                         
       
 
                                                                                            
  


Publikācijas datnes: