Elektronisko Iepirkumu Sistēma

Reģistrācijas informācija

23.05.2013 Reģistrācijas informācija
 
       
 
Reģistrācijas nepieciešamība pasūtītājiem
  • lai iegādātos preces un pakalpojumus e-pasūtījumu apakšsistēmā;
  • lai pieprasītu e-izziņas pretendentu/kandidātu pārbaudes vajadzībām;
  • lai e-konkursu apakšsistēmā rīkotu iepirkuma procedūras ar piedāvājumu elektronisku iesniegšanu.
             
 
   
 
Reģistrācijas iespējas piegādātājiem
  • lai piedalītos iepirkuma procedūrās preču piegādei/ pakalpojumu sniegšanai e-pasūtījumu apakšsistēmā;
  • lai piedalītos e-konkursu apakšistēmā izsludinātajās iepirkuma procedūrās;
  • lai e-izziņu apakšistēmā par sevi pārbudītu izslēgšanas iemeslu esamību.
                   
 
Reģistrācijas dokumenti (reģsitrācijas veidlapas), kas jāiesniedz Valsts reģionālās attīstības aģentūrā
  • dalībnieka reģistrācijas pieteikums;
  • dalībnieka administratora apliecinājums  
                   
 
Reģistrācijas veidlapas
 
Veidlapas atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem.
 
Reģistrācijas dokumentus var sagatavot un iesniegt vienā no šādiem variantiem:
  •  papīra formā adresē Alberta iela 10, Rīga, LV-1010
  • elektroniskā formā ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pastu: pasts@vraa.gov.lv 
                   

 Uzmanību!

Ja reģistrācijas veidlapas aizpildītas bez kļūdām, dalībnieks tiek reģistrēts trīs darbdienu laikā.
 
   
                                                                                                     
  


Publikācijas datnes: